Privacy voorwaarden

Hamarcon BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hamarcon BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres) die u actief aan ons verstrekt door contact met ons op te nemen per telefoon of in correspondentie of voor de uitvoeren van diensten voor u.
  • Facturatiegegevens die u actief aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst.

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Hamarcon BV gebruikt om u gericht te informeren over onze diensten of daarmee samenhangende producten die voor u interessant kunnen zijn. Stelt u geen prijs (meer) op deze informatie, dan kun je dat kenbaar maken door een mail te sturen naar info@hamarcon.nl. Hamarcon verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hamarcon BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Wij verwerken uw facturatiegegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst.
  • Wij verzamelen uw contactgegevens als u daarvoor toestemming geeft door actief contact met ons op te nemen per telefoon of in correspondentie. Wij gebruiken deze gegevens om u te informeren over onze diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hamarcon BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij slaan onze gegevens op voor een periode van drie jaar als het gaat om personen waar me geen factuurrelatie mee hebben. Bent u klant (geweest), dan geldt er geen einddatum.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van twee soorten cookies:

  • Functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website
  • Analytische cookies: wij hebben Google Analytics gekoppeld aan onze website. Wij verzamelen geanonimiseerde gegevens over uw klikgedrag, de locatiegegevens en gegevens over type browser en apparaat om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van onze website bezoekers.
  • U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
  • Wij verzamelen geen IP-adressen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hamarcon BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hamarcon.nl. Hamarcon BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uw gegevens worden opgeslagen in een database die op een beveiligde server staat en is beveiligd met een inlognaam + wachtwoord.

Contactgegevens

Hamarcon BV
Neerpolderseweg 108A, H016, 3381 JV Giessenburg, Nederland
Telefoon: +31650223769
E-mail : info@hamarcon.nl
Website: www.hamarcon.nl

Bas Hardam is de Functionaris Gegevensbescherming van Hamarcon BV. Hij is te bereiken via bashardam@hamarcon.nl.